Xử lý mùi hôi khí thải công nghiệp

XỬ LÝ MÙI KHÔNG KHÍ TRONG ỐNG KHÓI VÀ CÓ NHIỆT ĐỘ CAO.

Ngày ngay, nhiều ngành công nghiệp sản xuất, chế biến có giai đoạn sơ chế khô: sấy,  rang, xay như ngành công nghiệp sản xuất café, nấm men, bia,..có tạo ra các nguồn thải  tác động đến môi trường như : khí thải và mùi phát sinh từ ống khói của hoạt động sản  xuất sơ chế khô. 

Các loại khí thải phát sinh từ hoạt động này:Khí NOx, Khí SOx, Khí COx, khí thải từ  hợp chất có kim loại nặng, khí thải hữu cơ,…. Để xử lý các loại khí thải này và đạt các  chỉ tiêu xả thải đầu ra theo quy chuẩn của nhà nước, các công nghệ xử lý khí truyền thống được sử dụng rộng rải và cho hiệu quả xử lý cao:  

Phương pháp hấp thụ bằng hóa chất, vật liệu, 

Phương pháp hấp phụ bằng than và vật liệu hấp phụ, 

Phương pháp đốt, 

Phương pháp sử dụng chất xúc tác,… 

Tuy nhiên vấn đề về mùi vẫn còn là nan giải, bởi vẫn chưa có chỉ tiêu để đo và xác  định về nồng độ ô nhiễm mùi. 

Nhiều phương pháp xử lý mùi bằng các chế phẩm xử lý có chứa gốc men vi sinh được  áp dụng, song các yếu tố bởi nhiệt độ cao, môi trường không phù hợp và pH từ hóa chất  làm ức chế khả năng xử lý của vi sinh nên các sản phẩm xử lý mùi này vẫn chưa mang lại  hiệu quả như mong muốn. 

AirsolutionTM 9316 là sản phẩm xử lý mùi từ hãng Ecolo Canada, với thành phần là  tinh dầu và các chất trung hòa mùi. Airsolution TM 91316 được tối ưu hóa để loại bỏ mùi  từ giai đoạn sấy khô ở nhiệt độ cao.và hoạt động ổn định khi có sự thay đổi trong các môi  trường có nhiệt độ cao hơn. 

Cơ chế xử lý Airsolution TM:

AirSolutionTM hoạt động thông qua các quá trình chống mùi bằng cách phản ứng với các phân tử độc hại để hình thành các phân tử mới, lớn hơn với áp suất hơi thấp hơn,  hoặc ít mùi hơn, ít bay hơi hoặc bay hơi nhanh chóng 

Cách sử dụng:  

Pha loãng sản phẩm đậm đặc theo tỷ lệ 1000-2000 lần cho 1 Lít sản phẩm AirsolutionTM 9316 dùng để phun sương mù hoặc phun phủ vào các điểm cần xử lý.

Airsolution 9316
Airsolution 9316.