Xử lý mùi hôi cho bãi rác

1. Nước rỉ rác là gì?

Nước thải rỉ rác là loại nước thải được tạo ra từ các bãi chôn lấp rác thải, được hình thành do sự rò rỉ của nước mưa thấm vào trong lòng bãi rác hoặc do độ ẩm sẵn có của rác thải được chôn. 

Xử lý mùi hôi cho bãi rác

Do được sinh ra từ rác thải, loại nước thải này rất độc hạị, chứa nhiều chất ô nhiễm như khí nitơ, amoniac, kim loại nặng, các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh, BOD, COD hàm lượng cao…Có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nếu thấm vào đất, sẽ gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước ngầm, nếu chảy vào kênh, nó sẽ hủy hoại môi trường thủy sinh ở khu vực đó. Và đặc biệt nếu xử lý mùi hôi cho bãi rác không kỹ thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.

Vì vậy, rất cần thiết phải xử lý mùi hôi cho bãi rác, xử lý triệt để nước thải rỉ rác, trước khi thải ra môi trường.

1. Phân loại nước rỉ rác

Theo đặc điểm và tính chất, nước rác được phân ra làm 2 loại:

  • Nước rác tươi (nước rỉ rác khi không có mưa).
  • Nước rác khi có nước mưa: nước mưa thấm qua bãi rác và hoà lẫn nước rác. 

Theo đặc điểm hoạt động của Bãi chôn lấp (BCL):

  • Nước rác phát sinh từ các BCL cũ, đã đóng cửa hoặc ngừng hoạt động; thành phần và tính chất loại nước rác này phụ thuộc vào thời gian đã đóng bãi, mức độ phân huỷ các thành phần hữu cơ trong bãi rác.
  • Nước rác phát sinh từ các BCL đang hoạt động và vận hành

2. Thành phần nước rỉ rác

Mỗi quốc gia có một quy trình vận hành bãi chôn lấp khác nhau nhưng nhìn chung thành phần nước rỉ rác chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chính sau:

  • Chất thải được đưa vào chôn lấp: loại chất thải, thành phần chất thải và tỷ trọng chất thải.
  • Quy trình vận hành bãi chôn lấp: quy trình xử lý sơ bộ và chiều sâu chôn lấp.
  • Thời gian vận hành bãi chôn lấp.
  • Điều kiện khí hậu: độ ẩm, nhiệt độ không khí.
  • Điều kiện quản lý chất thải.
  • Điều kiện thời tiết: mùa mưa, mùa khô.

Các yếu tố trên ảnh hưởng rất nhiều đến đặc tính nước rỉ rác, đặc biệt là thời gian vận hành bãi chôn lấp.

Xử lý mùi hôi bãi rác Trước khi nước rỉ rác được đưa vào trạm Xử lý nước thải sẽ được chứa tại cái bể chứa. Tại đây, thường bị phát sinh mùi hôi do quá trình phân huỷ kỵ khí ở dưới đáy bể gây nên. Mùi này gây khó chịu đến người công nhân làm việc tại nhà máy cũng như khư khu vực dân cư lân cận.

Xử lý mùi hôi bãi rác

3. Sản phẩm xử lý BOD, COD và mùi hôi nước rỉ rác

Với công thức vi chất dinh dưỡng đậm đặc của BIOSTREME201, sản phẩm này sẽ kiểm soát được quá trình phân hủy sinh học cơ bản trong các ứng dụng sau – hỗ trợ quần thể vi sinh tự nhiên, vi khuẩn tuỳ ý trong nước thải phát triển hiệu quả, các vi khuẩn này hỗ trợ trong phân hủy nhanh các chất thải sinh học mà không sản xuất mùi của sản phẩm. Đặc biệt giúp xử lý mùi hôi cho bãi rác cực kì hiệu quả.

Xử lý mùi hôi bãi rác
BIOSTREME201 quản lý hiệu quả về xử lý mùi hôi cho bãi rác, đồng thời làm giảm nồng độ BOD5 và COD, chất rắn lơ lửng, nước thải và bùn trong đầm phá  nước rỉ và các bể chứa.

BIOSTREME20 hiệu quả xử lý đạt 80-85% về giảm phát sinh mùi Mercaptan, hợp chất amin, mùi hữu cơ, mùi nước thải, mùi H2S.

Xử lý mùi hôi bãi rác

Xuất xứ: Hãng Ecolo Odor Control Technologies Inc – Canada