Một số thông tin về vi khuẩn PSEUDOMONAS

1. GIỚI THIỆU

Pseudomonas là một chi vi khuẩn xuất hiện ở mọi nơi trong môi trường. Sự biến dưỡng dễ thay đổi và linh động của chúng làm cho chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau như nước, đất, trên cây và trong các động vật.

2. ĐẶC ĐIỂM

Pseudomonas có đặc điểm hình thái học chung là Gram âm, tế bào hình que, di động nhờ roi ở đầu và không có bào tử. Các đặc điểm sinh lý là dị dưỡng, không lên men, linh hoạt về dinh dưỡng, không quang hợp hoặc cố định nitrogen.

3. VAI TRÒ

Một trong những vai trò chính của Pseudomonas đó là :

  • Khả năng phân giải tinh bột, Pseudomonas sẽ tiết ra môi trường một loại Enzym amylaza ngoại bào để xúc tác cho quá trình phân giải, Enzyme amylaza có 3 loại là alpha amylaza, beta amylaza và gama amylaza.
  • Cả 3 loại enzym này đều có vai trò là thủy phân tinh bột, phân cắt liên kết beta-1,4-glycoside, tuy nhiên mỗi loại enzym đều có điểm khác biệt khi thủy phân tinh bột.
  • Khả năng phân giải Lân hữu cơ , Pseudomonas tiết ra enzyme photphat xúc tác cho quá trình phân giải, chuyển hóa hợp chất photpho khó tan thành dạng dễ tan cho cây trồng sử dụng, giúp cây hấp thu được chất dinh dưỡng hiệu quả, tốt hơn.
  • Bên cạnh đó Pseudomonas còn có quá trình oxi hóa khử do hệ enzyme nội bào xúc tác và tham gia vào quá trình chuyển hóa nitrat (NO3-) thành nitơ phân tử (N2) bay vào không khí.

Chính vì những khả năng đó mà Pseudomonas trở thành một trong những nhân tố hết sức quan trọng trong xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học hiện nay.

4. VI SINH BCP655

BCP655 – Bao gồm các chủng men vi sinh có khả năng xử lý được nito trong nước thải. Đặc biệt là chủng Pseudomonas.

Sự tăng cường của Vi sinh BCP655 có thể:

  • Loại bỏ nitơ từ nước thải thay vì chuyển nó đến một dạng khác;
  • Làm giảm đáng kể nồng độ amoniac, thường là 40-50% trong vòng 24-48 giờ;
  • Tăng cường loại bỏ nitơ hữu cơ như là axit amin, protein, purines, pyrimidine, axit nucleic;
  • Tăng hiệu quả xử lý nước thải ít nhất là 50%;
  • Giảm việc khởi động từ quá trình sốc tải;
  • Loại bỏ các phụ phí tốn kém do mức độ xả TKN cao.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm: BCP655