Làm phân compost từ phân gà với Biostreme 101

1. MÔ TẢ

Cơ sở ủ này hàng năm xử lý 25.000 tấn của một loạt các nguyên liệu. Quá trình phân huỷ của phân sử dụng kết hợp của các quá trình ủ thành luống hở và ủ thụ động. Một lịch trình đảo trộn tích cực được sử dụng để thúc đẩy quá trình làm phân và duy trì kiểm soát mùi.

2. THÁCH THỨC

Năm mươi tấn bùn gia cầm chứa nito cao được tiếp nhận được hàng tuần đều rất dễ bay hơi bốc mùi hôi. Các phàn nàn về mùi hôi khó chịu có liên quan đến nguyên liệu này và gia tăng khi thời tiết nóng và ẩm. Nhiều sản phẩm khử mùi đã được sử dụng trong quá khứ với thành công hạn chế trong việc giảm thiểu mùi khó chịu. Ecolo Odor Control Technologies Inc đã được tham gia đề xuất một chương trình quản lý mùi tích cực.

3. TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI

Điều đó đã đề xuất một giải pháp pha loãng của BioStreme101 xử lý Phân hữu cơ được áp dụng phun cho bùn gia cầm ngay khi đến nhà máy phân để giảm thiểu mùi trước khi chế biến. Luống ủ sau đó được hình thành sử dụng một hỗn hợp của bùn, chất thải hỗn hợp và gỗ. Ngay sau sự hình thành của luống ủ sau đó phun bề mặt của luống ủ với một dung dịch loãng của BioStreme101, sử dụng một xe rờ mọt được gắn với xe chuyên dụng và bình phun. Ứng dụng này được thiết kế để cung cấp sự bao phủ bề mặt được thống nhất và xuyên (1-2 “) của sản phẩm trên bề mặt của luống. Ứng dụng này được lặp đi lặp lại sau mỗi khúc quanh của luống ủ phân.